Visites
15028011 Visites15028011 Visites15028011 Visites15028011 Visites15028011 Visites15028011 Visites15028011 Visites15028011 Visites
Avis legal

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal i dels continguts en el mateix inclosos de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà enfront del grup Montmantell ( Viatges Montmantell, La Hispano Andorrana, La Seubus i TGB Serveis), de qualsevol dany i perjudici que pugui causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb fins lesives de béns o interessos del grup Montmantell ( Viatges Montmantell, La Hispano Andorrana, La Seubus i TGB Serveis), que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (Maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (Programari) del grup Montmantell ( Viatges Montmantell, La Hispano Andorrana, La Seubus i TGB Serveis),.

Amb caràcter enunciatiu i de cap manera limitativa, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts estalvi en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits pel grup Montmantell ( Viatges Montmantell, La Hispano Andorrana, La Seubus i TGB Serveis),.
Tot el contingut que pugui ser descarregat del Portal del grup Montmantell ( Viatges Montmantell, La Hispano Andorrana, La Seubus i TGB Serveis), és per a ús personal i, no pot ser utilitzat per a altres fins, qualsevol que siguin, ni cedit a tercers.

Av. Santa Coloma entre 85 i 87 – cami particular Santa Coloma Principat d'Andorra
MyP